ORDINAČNÍ HODINY:
Po - Pá 8 -15h

NAŠE SLUŽBY

Jsme ambulance zaměřená na péči o děti a dospívající od raného věku. Nabízí komplexní diagnostickou a psychoterapeutickou péči pro děti, dospívající a jejich rodiny. Zároveň poskytujeme péči pro dospělé v obtížné životní situaci.

– diagnostice raného věku

– individuální psychoterapii

– rodinné psychoterapii

– krizovové intervenci

Psychodiagnostika – rozbor výsledků a poradenství, psychoterapie

Diagnostika raného věku – vývojová opoždění a poruchy, následné poradenství – návrh terapeutického přístupu k nápravě a prevenci rozvoje komplikací při vývojových obtížích ve spolupráci s dalšími odborníky

Diagnostika emočního stavu a ev.emočních potíží u dětí a dospívajících (aktuální emoční stav, potřeby dítěte, jejich saturace, vývojový, osobnostní a vztahově sociální kontext poruchy, diagnostika sociálního vývoje)

Diagnostika rozumových schopností a dílčích kognitivních funkcí (aktuální úroveň výkonnosti, dílčí oslabení výkonu, pozornost, paměť, možné projevy specifických poruch učení)

Speciální diagnostika 

– poruchy autistického spektra

– psychosomatické poruchy

Psychoterapie

Rodinná psychoterapie

Individuální psychoterapie dětí a dospívajících

Individuální psychoterapie dospělých

Skupinová psychoterapie – rodičovské skupiny, dětské skupiny (v přípravě)

Krizová intervence

Diagnostika krizového stavu, akutní ošetření v krizové situaci a návrh aktuálního

postupu, provázení krizí se zaměřením na prevenci komplikací a protahovaného

průběhu krize.